مجموعه شیمی پخش ایمنی با هدف ارائه بهترین کیفیت و خدمات پس از فروش و تجربه یک خرید مطمئن برای صنایع و کارگاه ها و کارخانجات کشور با تمرکز بر شرکت های b2b سایز متوسط و کوچک در سال 1398 شروع به کار کرد. ما خوشحالیم که توانسته ایم در این سال ها نیاز صد ها کارخانه کوچک و متوسط را براورده کنیم. 

امیدواریم بتوانیم در سال های روبرو هرچه بیشتر بر کیفیت کار خود بیافزاییم و تاثیر خوبی بر صنعت کشور داشته باشیم.

 

درباره ما